Thỏa Thuận Về Quảng Cáo Google

Quý khách hàng nên đọc kỹ nội dung thỏa thuận này để cùng nhau làm việt chính xác, vui vẻ

1.000 

x

THỎA THUẬN VỀ QUẢNG CÁO GOOGLE ADS

Căn Cứ Vào:
– Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.
– Bộ luật thương mại và các văn bản pháp luật có liên quan.

BÊN A: CÔNG TY NHƠN MỸ

Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 1448 Đường 3/2,  Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 0979394389    | Email: contact@nhonmy.com Website: https://nhonmy.com

Bên B: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Hai bên thoả thuận ký kết thỏa thuận với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THỎA THUẬN:

Bên A thực hiện quảng cáo google cho Bên B với nội dung sau:

1.1 Đảm bảo trong mọi thời điểm mà thỏa thuận có hiệu lực, khi cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ tìm từ khóa: “kèm theo PHIẾU ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO” hoặc là “HỢP ĐỒNG – MHD:” trên trang thuộc hệ thống Google

1.2 Thời hạn có hiệu lực từ ngày ký kết PHIẾU ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO hoặc là “HỢP ĐỒNG – MHD:” và hết hạn kèm theo phiếu này

 

ĐIỀU 2: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

2.1 QUYỀN HẠN

2.1.1 Bên A yêu cầu Bên B cung cấp đầy đủ thông tin trong thông tin khách hàng. (PHIẾU ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO) hoặc là “HỢP ĐỒNG – MHD:”

2.1.2 Cung cấp bảng báo cáo cho Bên B theo yêu cầu Bên B của điều 3.1.2.

2.1.3 Bên A có quyền yêu cầu Bên B tùy biến từ khóa và nội dung trên web Bên B phục vụ quảng cáo Bên A tốt nhất.

2.1.4 Trong 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ ngày Bên B thanh toán tiền cho Bên A) mà Bên A đã thực hiện đầy đủ tại điều 1, Bên B vẫn muốn kết thúc thỏa thuận thì Bên A sẽ thanh tóan tòan bộ số tiền cho Bên B theo hình thức tròn tháng ( không hòan trả số tiền tháng đầu tiên đang thực hiện quảng cáo cho Bên B).

2.1.5 Bên A có quyền yêu cầu Bên B đổi từ khóa khác nếu từ khóa Bên B cung cấp hoặc là không xuất hiện trên google. Bên A có quyền yều cầu Bên B thay đổi nội dung quảng cáo nếu nội dung này hoặc là google không chấp nhận, hoặc là không phù hợp với văn hóa, luật pháp việt nam.

2.1.6 Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Bên A đơn phương kết thúc thỏa thuận, Bên A thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho Bên B theo hình thức tròn tháng.

 

2.2 TRÁCH NHIỆM

2.2.1 Đảm bảo dịch vụ nêu tại điều 1 luôn được thực hiện đúng.

2.2.2 Thực hiện thay đổi nội dung & từ khóa quảng cáo cho Bên B 1 tháng 1 lần. nội dung thay đổi được Bên A nhận qua email. Bên B nên dùng email đã ghi trên thỏa thuận này để liên lạc với Bên A (nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin). Người đại diện trực tiếp ký kết thỏa thuận này của Bên A chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin này.

2.2.3 Bên A có trách nhiệm kiểm tra quảng cáo của Bên B trong 1 tháng ít nhất 1 lần, để đảm bảo quảng cáo Bên B luôn xuất hiện ở vị trí tốt như cam kết điều 1.

2.2.4 Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B về việc có sự cố bất kỳ dẫn đến chất lượng dịch vụ do Bên A cung cấp không hoạt động hoặc không hoạt động đúng như cam kết, Bên A phải khắc phục xong sự cố có liên quan để đảm bảo chất lượng của dịch vụ, trừ trường hợp bất khả kháng (xem thêm Điều 7.4).

2.2.5 Nếu trường hợp lỗi hoàn toàn từ Bên A, Bên A sẽ hoàn trả phần chi phí chưa sử dụng (kể cả chi phí quản lý) cho Bên B.

2.2.6 Bên A cam kết hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận của Bên B, nếu sau 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ ngày Bên B thanh toán tiền cho Bên A) mà chưa thực hiện tại điều 1. trong trường hợp này, thỏa thuận sẽ kết thúc và Bên B không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Bên A có trách nhiệm hòan lại tòan bộ số tiền đã nhận Bên B.

2.1.7. Hoàn tiền khi ngưng hợp đồng: (Áp dụng cho điều 2.2.6 & 3.1.4). Sau khi bên A thống nhất số tiền hoàn lại cho bên B và được bên B đồng ý. Bên A sẽ chuyển lại tiền cho bên B sau 7-14 ngày kể từ ngày đồng ý. (Do tiền quảng cáo đã nạp tài khoản google và đợi google hoàn tiền lại)

 

ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 QUYỀN HẠN

3.1.1 Bên B có quyền thay đổi nội dung quảng cáo 1 tháng 1 lần ( nếu thay đổi nội dung quảng cáo nhiều hơn 1 lần / tháng thì phải được sự chấp nhận của Bên A).

3.1.2 Bên B yêu cầu Bên A cung cấp báo cáo qua email theo ngày, tuần, tháng, quý, năm ( Bên A cung cấp tối đa 2 báo cáo cho 1 mẫu quảng cáo ).

3.1.3 Quảng cáo Bên B luôn đảm bảo họat động đúng 30 ngày hoặc 31 ngày / tháng, kể cả thứ 7 và chủ nhật. nếu Bên B yêu cầu không họat động thứ 7 và chủ nhật thì phải thông báo cho Bên A biết để Bên A đều chỉnh không họat động vào những ngày này.

3.1.4 Bên B ngưng thỏa thuận và thông báo trước cho Bên A theo hình thức tròn (01) tuần hoặc (01) tháng, nếu Bên B đã thanh toán tiền quảng cáo trước cho Bên A, thì Bên A sẽ hoàn lại phần tiền quảng cáo còn lại cho Bên B theo hình thức tròn tuần, tháng, quý, năm nếu bên B thỏa thuận bên A tương ứng theo hình thức này.

Thí dụ: bên B thanh toán bên A là 1 tháng quảng cáo, và quảng cáo đang xuất hiện sau từ 3-7 ngày đúng cam kết, bên B tự ý ngưng hợp đồng thì bên A chỉ thanh toán số tiền như sau:

a – Thời gian quảng cáo < 6 ngày thì bên A thanh toán bên B số tiền tương ứng 3 tuần.
b – 7 ngày < Thời gian quảng cáo < 14 ngày thì bên A thanh toán cho bên B là 2 tuần.
c – 15 ngày < Thời gian quảng cáo < 23 ngày thì bên A thanh toán cho bên B là 1 tuần.
d – Thời gian quảng cáo > 23 ngày thì bên A không thanh toán tiền cho bên B.

3.1.4.1 Bên B phải trả cho bên A phí dịch vụ dựa trên số tiền bên A hoản trả do lỗi này thuộc về bên B.

a – Từ 1đ – 2,000,000đ phí dịch vụ là 20%
b – Từ 2,000,000đ – 5,000,000đ phí dịch vụ là 15%
c – Từ 5,000,000đ – 10,000,000đ phí dịch vụ là 10%
d – Trên 10,000,000đ phí dịch vụ là 5%
e – Hoặc có thể 2 bên thảo luận % phí dịch vụ sao cho hợp lý nhất.

 

 

3.2 TRÁCH NHIỆM

3.2.1 Nhiệm vụ hỗ trợ, tạo mọi đều kiện tốt nhất cho Bên A thực hiện thỏa thuận đúng tiến độ. cử cán bộ kỹ thuật web làm việc với Bên A để đưa ra phương án tối ưu hóa web tốt nhất phục vụ cho quảng cáo web tốt nhất ( cán bộ kỹ thuật này nên làm theo phương án tư vấn kỹ thuật tối ưu hóa web từ các chuyên gia của Bên A).

3.2.2 Bên B cần thay đổi từ khóa hoặc nội dung quảng cáo nếu Bên A yêu cầu đổi từ khóa theo điều 2.1.5

3.2.3 Thường xuyên kiểm tra quảng cáo (từ khóa, nội dung xuất hiện,..) . nếu có quảng cáo không xuất hiện đúng điều 1 thì báo ngay cho Bên A để phối hợp kiểm tra và đều chỉnh như đúng với cam kết của Bên A đối với Bên B

3.2.4 Tiến hành thanh tóan các khỏan phí đã ghi trong điều 2 trước 7 ngày nhằm đảm bảo tỉến độ quảng cáo không bị gián đọan.

3.2.5 Sau khi ký thỏa thuận Bên B phải cung cấp những thông tin mà Bên A yêu cầu theo thông tin khách hàng nêu tại phụ lục 1 do Bên A đưa ra.

3.2.6 Nếu có chi phí phát sinh ngoài chi phí đã nêu tại điều 2.1 và được Bên B đồng ý thanh toán, Bên B sẽ thanh toán khoản phí phát sinh này.

 

ĐIỀU 4: KIỂM THỨ HẠNG TỪ KHÓA

Bên B bên xóa hết dữ liệu lưu tạm trên trình duyệt trước khi tiến hành kiềm tra từ khóa theo hướng dẫn sau: http://m.nhonmy.com/xoa-du-lieu-tam-cache-cua-trinh-duyet-coccoc-chrome-firefox.nmc

Ngoài cách thông thường kiểm tra từ khóa trên trình duyệt web, một số trường hợp quảng cáo không xuất hiện đúng như cam kết, việc này không phải lỗi bên A mà do hệ thống quảng cáo google đảo (hoán đổi) vị trí vì quảng cáo bạn xem mà không truy cập. Bạn cần dùng cách chính thống do google đưa ra, bằng cách vào mục Công cụ > Xem trước và chuẩn đoán quảng cáo  hoặc https://adwords.google.com/anon/AdPreview (Clip hướng dẫn https://youtu.be/LBpeU8yzvwo ). Bạn có thể xem clip hướng dẫn bên dưới. https://youtu.be/LxwZkCl8_Us

Bên A sẽ cam kết thứ hạng đối với Bên  B như sau:

– Quảng cáo từ khóa trọn gói trên tìm kiếm web google: Quảng cáo xuất hiện từ 70% – 100% theo thống kê từ google, dưới mức này bên A sẽ cộng thêm 1 ngày tương ứng với ngày ko đúng cam kết (việc được thực hiện và xác nhận hình chụp trên trình duyệt – chế độ ẩn danh – 2 lần , cách nhau 02 lần chụp là 4h-6h Tương ứng với từ khóa)

– Đối với quảng cáo theo ngân sách chi phí quản lý: cam kết gia tăng tần xuất xuất hiện quảng cáo hiệu quả đạt từ 70% – 100%, gia tăng truy cập.

– Quảng cáo liên kết, tiếp thị lại, quảng cáo banner: Cùng thảo luận bên B để đưa ra phương án báo cáo chuẩn, đảm bảo tính khách quan.

 

ĐIỀU 5: GIỐNG VÀ KHÁC QUẢNG CÁO THEO TỪ KHÓA, QUẢNG CÁO THEO TỪ KHÓA MỞ RỘNG.

Giống: cả 2 quảng cáo trên từ khóa chính đều xuất hiện đúng vị trí cam kết
Khác:
– Quảng cáo theo từ khóa mở rộng những từ khóa liên quan từ khoác chính có thể xuất hiện khoản từ 35% -98% và không cam kết vị trí xuất hiện.
– Quảng cáo theo từ khóa: không có từ khóa mở rộng

VD: khách hàng chọn từ khóa chính: lọc nước vị trí 1-5
Giống: cả 2 đều xuất hiện đúng vị trí 1-5
Khác: Nếu : quảng cáo theo từ khóa mở rộng > Người tìm kiếm google tìm từ: giá lọc nước, lọc nước giá rẻ, cữa hàng lọc nước máy giá rẻ,… vẫn xuất hiện.

 

ĐIỀU 6: VỊ TRÍ XUẤT HIỆN QUẢNG CÁO

Đối với quảng cáo từ khóa: Vị trí xuất hiện top 1-4, 1-7 có thể xem hình dưới https://nhonmy.com/nm-upload/pshop/spics_l/852/GoogleAdwords8523611.jpg

 

 

ĐIỀU 7: CAM KẾT KHÁC

7.1 Quảng cáo khách hàng luôn hoạt động theo thỏa thuận cam kết 2 bên, Bên A hỗ trợ Bên B 06 ngày làm việc (trong 1 tuần ) theo luật lao động việt nam ( không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của luật lao động).

7.2 Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu phát sinh các thỏa thuận khác thì các thỏa thuận đó phải được ghi nhận bằng văn bản có xác nhận của hai bên và ghi rõ tính liên quan của nó đối với thỏa thuận này.

7.3 Các nội dung khác không ghi nhận tại thỏa thuận này được thực hiện theo quy định của pháp luật việt nam hiện hành.

7.4 Bất khả kháng: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đại dịch ( VD: covid, Sars…) ảnh hưởng đến các bên tham gia thỏa thuận làm một trong hai bên hoặc cả hai bên không có khả năng tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận này.

7.5 Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng bàn bạc thương lượng để giải quyết. trường hợp không thể tự giải quyết được thì phải nhờ tòa án của bên nguyên đơn có thẩm quyền giải quyết theo các quy định pháp luật việt nam. toàn bộ chi phí xét xử do bên thua chịu.

Thỏa thuận này làm được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để cùng thực hiện.

V 1.2 Viết lần đầu 27/02/2016 – Cập nhật lần cuối 20/3/2021

Thông tin: Thỏa Thuận Về Quảng Cáo Google

Thỏa thuận quảng cáo

BÊN A: CÔNG TY NHƠN MỸ & Bên B: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
ĐIỀU 1. NỘI DUNG THỎA THUẬN:
ĐIỀU 2: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
ĐIỀU 4: KIỂM THỨ HẠNG TỪ KHÓA
ĐIỀU 5: GIỐNG VÀ KHÁC QUẢNG CÁO THEO TỪ KHÓA, QUẢNG CÁO THEO TỪ KHÓA MỞ RỘNG.
ĐIỀU 6: VỊ TRÍ XUẤT HIỆN QUẢNG CÁO
ĐIỀU 7: CAM KẾT KHÁC
Thỏa Thuận Về Quảng Cáo Google https://www.nhonmy.com/69797

Review khách hàng quảng cáo google động

1 of 2

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “Thỏa Thuận Về Quảng Cáo Google”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng...

🌱
Sim cua tui
🛒 11/01🗺️ HCM
😃
lai thi xuyen
🛒 01/03🗺️ Hồ Chí Minh
💐
E-commerce Yên Bái
🛒 08/05🗺️ Thành phố Yên Bái.
😇
Cty Nam Luy Tien
🛒 16/03🗺️ Quận Bình Tân
🌷
Chi Hiền
🛒 26/12🗺️ Hồ Chí Minh
🌞
Công ty Tân Gia Phát
🛒 06/09🗺️ HCM
🥑
A Minh
🛒 25/02🗺️ TP.HCM
🌻
Ngô cao cường
🛒 22/01🗺️ Hồ Chí Minh
🍀
Phong - Asia Collect
🛒 14/01🗺️ Hồ Chí Minh
🌾
E-commerce Vĩnh Long
🛒 08/05🗺️ Thành phố Vĩnh Long
📀
Web gia ban
🛒 20/10🗺️ TP HCM
Marketing Online
Logo
Shopping cart