Thỏa thuận

 Chính sách chiết khấu giá cho KD, QLKD như thế nào? Hoa hồng tra cho mỗi hộp đồng / đơn hàng thành công, KD có quyền yêu cầu thanh toán trong phần quản ...

NHẸ NHÀNG KIẾM TIỀN CÙNG NHƠN MỸ NHONMY.COM là website TMĐT bán các sản phẩm có nguồn gốc suất xứ rõ ràng Nhận ngay 5% cho đơn hàng ...

Affiliate là cộng tác viên bán hàng cho hệ thống Nhơn Mỹ, Affiliate không có sản phẩm trên Nhơn Mỹ mà chỉ bán sản phẩm do Nhơn Mỹ cung cấp Dưới đây là những ...

THỎA THUẬT VỀ NHẬP NỘI DUNG WEBSITE - WEBCONTENT BÊN A: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN MỸ Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: 194/16 ...

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN Chào mừng bạn đến với Công ty Nhơn Mỹ(“Nhơn Mỹ”, "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (được nêu trên ...

Nhơn Mỹ chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái ...

Quy định sử dụng 1. Khách hàng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức ...

THỎA THUẬN THIẾT KẾ WEB Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2005; Căn cứ vào chức năng quyền hạn của Công Ty TNHH Một Thành ...

THỎA THUẬN VỀ QUẢNG CÁO GOOGLE ADS QUẢN LÝ TÀI KHOẢN Căn Cứ Vào: - Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan. - Bộ luật thương mại và các văn ...

THỎA THUẬN VỀ QUẢNG CÁO GOOGLE ADS Căn Cứ Vào: - Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan. - Bộ luật thương mại và các văn bản pháp luật có liên ...

THỎA THUẬN VỀ QUẢNG CÁO GOOGLE SHOPPING Căn Cứ Vào: - Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan. - Bộ luật thương mại và các văn bản pháp ...

Thiết kế web, quảng cáo