Chính sách đổi trả hàng

Đối với dịch vụ thiết kế web:
Vì web không thuộc dạng hàng hoá vật chất nên không thể đổi trả .

Khi thiết kế web thì dựa trên yêu cầu thống nhất giữa 2 bên (có kèm hợp đồng hoặc thỏa thuận thiết kế web bao gồm các chức năng ). Chúng tôi sẽ thiết kế trang web mẫu (demo web) cho khách hàng xem trước. Nếu khách hàng đồng ý bản demo chúng tôi sẽ hoàn thiện và cài đặt web theo trang mẫu ,sau đó là nhận thanh toán.

Nếu trong quá trình thiết kề 2 bên không thoả thuận được thì sẽ chúng tôi sẽ ngừng việc thiết kế web lại, và không thu bất cứ khoản phí nào.

Trong quá trình web hoạt động ,nếu quý khách không có nhu cầu sử dụng web hoặc không thích trang web, chúng tôi cũng không hoàn lại tiền thiết kế trang web, không nhận đổi trang web .

Marketing Online
Logo
Shopping cart