Thỏa thuận quảng cáo mua sắm (google shopping)

THỎA THUẬN VỀ QUẢNG CÁO GOOGLE SHOPPING

Căn Cứ Vào:

– Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

– Bộ luật thương mại và các văn bản pháp luật có liên quan.

BÊN A: CÔNG TY NHƠN MỸ

Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc

Địa Chỉ: 1448 Đường 3/2,  P.2, Q.11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tel: 0979394389     Email: contact@nhonmy.com  Website: https://nhonmy.com 

Bên B: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Hai bên thoả thuận ký kết thỏa thuận với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THỎA THUẬN:

Bên A thực hiện quảng cáo google shopping (còn gọi là quảng cáo mua sắm) cho Bên B với nội dung sau:

1.1 Đảm bảo trong mọi thời điểm mà thỏa thuận có hiệu lực, khi cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ tìm từ thông tin sản phẩm trên trang thuộc hệ thống Google

1.2 Thời hạn có hiệu lực từ ngày ký kết và hết hạn kèm theo phiếu này

 

ĐIỀU 2: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

2.1 QUYỀN HẠN

2.1.1 Bên A yêu cầu Bên B cung cấp đầy đủ thông tin trong thông tin khách hàng.

2.1.2 Cung cấp bảng báo cáo cho Bên B theo yêu cầu Bên B của điều 3.1.2.

2.1.3 Bên A có quyền yêu cầu Bên B tùy biến từ khóa và nội dung trên web Bên B phục vụ quảng cáo Bên A tốt nhất.

2.1.4 Trong 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ ngày Bên B thanh toán tiền cho Bên A) mà Bên A đã thực hiện đầy đủ tại điều 1, Bên B vẫn muốn kết thúc thỏa thuận thì Bên A sẽ thanh tóan tòan bộ số tiền cho Bên B theo hình thức tròn tháng ( không hòan trả số tiền tháng đầu tiên đang thực hiện quảng cáo cho Bên B).

2.1.5 Bên A có quyền yêu cầu Bên B đổi từ khóa khác nếu từ khóa / sản phẩm  Bên B cung cấp hoặc là không xuất hiện trên google. Bên A có quyền yều cầu Bên B thay đổi nội dung quảng cáo / sản phẩm quảng cáo nếu nội dung này hoặc là google không chấp nhận, hoặc là không phù hợp với văn hóa, luật pháp Việt Nam.

2.1.6 Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Bên A đơn phương kết thúc thỏa thuận, Bên A thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho Bên B theo hình thức tròn tháng.

2.2 TRÁCH NHIỆM

2.2.1 Đảm bảo dịch vụ nêu tại điều 1 luôn được thực hiện đúng.

2.2.2 Thực hiện thay đổi nội dung & từ khóa quảng cáo cho Bên B 1 tháng 1 lần. nội dung thay đổi được Bên A nhận qua email. Bên B nên dùng email đã ghi trên thỏa thuận này để liên lạc với Bên A (nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin). Người đại diện trực tiếp ký kết thỏa thuận này của Bên A chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin này.

2.2.3 Bên A có trách nhiệm kiểm tra quảng cáo của Bên B trong 1 tháng ít nhất 1 lần, để đảm bảo quảng cáo Bên B luôn xuất hiện ở vị trí tốt như cam kết điều 1.

2.2.4 Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B về việc có sự cố bất kỳ dẫn đến chất lượng dịch vụ do Bên A cung cấp không hoạt động hoặc không hoạt động đúng như cam kết, Bên A phải khắc phục xong sự cố có liên quan để đảm bảo chất lượng của dịch vụ, trừ trường hợp bất khả kháng (xem thêm Điều 7.4).

2.2.5 Nếu trường hợp lỗi hoàn toàn từ Bên A, Bên A sẽ hoàn trả phần chi phí chưa sử dụng (kể cả chi phí quản lý) cho Bên B.

2.2.6 Bên A cam kết hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận của Bên B, nếu sau 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ ngày Bên B thanh toán tiền cho Bên A) mà chưa thực hiện tại điều 1. trong trường hợp này, thỏa thuận sẽ kết thúc và Bên B không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Bên A có trách nhiệm hòan lại tòan bộ số tiền đã nhận Bên B.

2.1.7. Hoàn tiền khi ngưng hợp đồng: (Áp dụng cho điều 2.2.6 & 3.1.4). Sau khi bên A thống nhất số tiền hoàn lại cho bên B và được bên B đồng ý. Bên A sẽ chuyển lại tiền cho bên B sau 7-14 ngày kể từ ngày đồng ý. (Do tiền quảng cáo đã nạp tài khoản google và đợi google hoàn tiền lại)

 

ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 QUYỀN HẠN

3.1.1 Bên B có quyền thay đổi nội dung quảng cáo 1 tháng 1 lần ( nếu thay đổi nội dung quảng cáo nhiều hơn 1 lần / tháng thì phải được sự chấp nhận của Bên A).

3.1.2 Bên B yêu cầu Bên A cung cấp báo cáo qua email theo ngày, tuần, tháng, quý, năm ( Bên A cung cấp tối đa 2 báo cáo cho 1 mẫu quảng cáo ).

3.1.3 Quảng cáo Bên B luôn đảm bảo họat động đúng 30 ngày hoặc 31 ngày / tháng, kể cả thứ 7 và chủ nhật. nếu Bên B yêu cầu không họat động thứ 7 và chủ nhật thì phải thông báo cho Bên A biết để Bên A đều chỉnh không họat động vào những ngày này.

3.1.4 Bên B ngưng thỏa thuận và thông báo trước cho Bên A theo hình thức tròn (01) tuần hoặc (01) tháng, nếu Bên B đã thanh toán tiền quảng cáo trước cho Bên A, thì Bên A sẽ hoàn lại phần tiền quảng cáo còn lại cho Bên B theo hình thức tròn tuần, tháng, quý, năm nếu bên B thỏa thuận bên A tương ứng theo hình thức này.

Thí dụ: bên B thanh toán bên A là 1 tháng quảng cáo, và quảng cáo đang xuất hiện sau từ 3-7 ngày đúng cam kết, bên B tự ý ngưng hợp đồng thì bên A chỉ thanh toán số tiền như sau:

a – Thời gian quảng cáo < 6 ngày thì bên A thanh toán bên B số tiền tương ứng 3 tuần. 

b – 7 ngày < Thời gian quảng cáo < 14 ngày thì bên A thanh toán cho bên B là 2 tuần. 

c – 15 ngày < Thời gian quảng cáo < 23 ngày thì bên A thanh toán cho bên B là 1 tuần. 

d – Thời gian quảng cáo > 23 ngày thì bên A không thanh toán tiền cho bên B.

3.1.4.1 Bên B phải trả cho bên A phí dịch vụ dựa trên số tiền bên A hoản trả do lỗi này thuộc về bên B.

a – Từ 1đ – 2,000,000đ phí dịch vụ là 20%

b – Từ 2,000,000đ – 5,000,000đ phí dịch vụ là 15%

c – Từ 5,000,000đ – 10,000,000đ phí dịch vụ là 10%

d – Trên 10,000,000đ phí dịch vụ là 5%

e – Hoặc có thể 2 bên thảo luận % phí dịch vụ sao cho hợp lý nhất. 

 

3.2 TRÁCH NHIỆM

3.2.1 Nhiệm vụ hỗ trợ, tạo mọi đều kiện tốt nhất cho Bên A thực hiện thỏa thuận đúng tiến độ. cử cán bộ kỹ thuật web làm việc với Bên A để đưa ra phương án tối ưu hóa web tốt nhất phục vụ cho quảng cáo web tốt nhất ( cán bộ kỹ thuật này nên làm theo phương án tư vấn kỹ thuật tối ưu hóa web từ các chuyên gia của Bên A).

3.2.2 Bên B cần thay đổi từ khóa hoặc nội dung quảng cáo nếu Bên A yêu cầu đổi từ khóa theo điều 2.1.5

3.2.3 Thường xuyên kiểm tra quảng cáo (từ khóa, nội dung xuất hiện,..) . nếu có quảng cáo không xuất hiện đúng điều 1 thì báo ngay cho Bên A để phối hợp kiểm tra và đều chỉnh như đúng với cam kết của Bên A đối với Bên B

3.2.4 Tiến hành thanh tóan các khỏan phí đã ghi trong điều 2 trước 7 ngày nhằm đảm bảo tỉến độ quảng cáo không bị gián đọan.

3.2.5 Sau khi ký thỏa thuận Bên B phải cung cấp những thông tin mà Bên A yêu cầu theo thông tin khách hàng nêu tại phụ lục 1 do Bên A đưa ra.

3.2.6 Nếu có chi phí phát sinh ngoài chi phí đã nêu tại điều 2.1 và được Bên B đồng ý thanh toán, Bên B sẽ thanh toán khoản phí phát sinh này.

3.2.7 Trên web phải có chính sách giao hàng, trả hàng, bảo hành,.. cập nhật trên web minh bạch và công bằng giữa người mua và người bán

3.2.8 Trên web phải có giá bán sản phảm phải khớp giá trên web, hình ảnh to, rõ ràng ( không có logo trên hình)

3.2.9 Trên web phải có mỗi sản phẩm có đầy đủ thông tin như tên, mô tả ngắn, mô tả dài, từ khóa, hình ảnh, giá bán, giá giảm

 

ĐIỀU 4: KIỂM THỨ HẠNG TỪ KHÓA

Bên B bên xóa hết dữ liệu lưu tạm trên trình duyệt trước khi tiến hành kiềm tra từ khóa theo hướng dẫn sau: http://m.nhonmy.com/xoa-du-lieu-tam-cache-cua-trinh-duyet-coccoc-chrome-firefox.nmc

Ngoài cách thông thường kiểm tra từ khóa trên trình duyệt web, một số trường hợp quảng cáo không xuất hiện đúng như cam kết, việc này không phải lỗi bên A mà do hệ thống quảng cáo google đảo (hoán đổi) vị trí vì quảng cáo bạn xem mà không truy cập. Bạn cần dùng cách chính thống do google đưa ra, bằng cách vào mục Công cụ > Xem trước và chuẩn đoán quảng cáo  hoặc https://adwords.google.com/anon/AdPreview (Clip hướng dẫn https://youtu.be/LBpeU8yzvwo ). Bạn có thể xem clip hướng dẫn bên dưới. https://youtu.be/LxwZkCl8_Us 

 

Bên A sẽ cam kết thứ hạng đối với Bên  B như sau:

– Quảng cáo từ khóa trọn gói trên tìm kiếm web google: Quảng cáo xuất hiện từ 60% – 100% theo thống kê từ google, dưới mức này bên A sẽ cộng thêm 1 ngày tương ứng với ngày ko đúng cam kết (việc được thực hiện và xác nhận hình chụp trên trình duyệt – chế độ ẩn danh – 2 lần, cách nhau 02 lần chụp là 4h-6h Tương ứng với từ khóa)

– Đối với quảng cáo theo ngân sách chi phí quản lý: cam kết gia tăng tần xuất xuất hiện quảng cáo hiệu quả đạt từ 60% – 100%, gia tăng truy cập.

– Quảng cáo liên kết, tiếp thị lại, quảng cáo banner: Cùng thảo luận bên B để đưa ra phương án báo cáo chuẩn, đảm bảo tính khách quan.

 

ĐIỀU 5: SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUẢNG CÁO GOOGLE SHOPPING.

Các sản phẩm có giá cụ thể ( không phải là dịch vụ ) đều bán được trên google shopping 

 1.  Máy móc thiết bị
 2. Các loại xe  (Ô tô, xe máy, xe tải, xe cơ giới, …)
 3. Điện tử điện lạnh
 4. Máy tính linh kiện
 5. Điện thoại di động
 6. Thiết bị an ninh
 7. Máy ảnh kỹ thuật số
 8. Máy nghe nhạc
 9. Thẻ nhớ
 10. Thủ công mỹ nghệ
 11. Mắt kính đồng hồ
 12. Đồ dùng gia đình
 13. Xây dựng
 14. Vật liệu xây dựng
 15. Cơ khí
 16. Sắt thép
 17. Thiết bị điện
 18. Trang sức
 19. Nhựa và cao su
 20. Hoa & cây cảnh
 21. Cây trồng và vật nuôi
 22. Dệt may và giầy da
 23. Nông lâm nghiệp
 24. Hàng hiếm và đồ cổ
 25. Thực phẩm
 26. Thực phẩm chức năng
 27. Thủy hải sản
 28. Tranh ảnh nghệ thuật
 29. Sách báo
 30. Thiết bị trường học
 31. Thiết bị văn phòng
 32. Văn phòng phẩm
 33. Dụng cụ thể thao
 34. Thiết bị chiếu sáng
 35. Trang trí nội thất

ĐIỀU 6: QUẢNG CÁO GOOGLE SHOPPING

Google shopping xuất hiện trên mọi thiết bị mà google có thể quảng cáo: máy tính, điện thoại, máy tính bảng,…

 • Xuất hiện trong google tìm kiếm

  

 • Xuất hiện youtube

 • Đối tác google

 

ĐIỀU 7: CAM KẾT KHÁC

7.1 Quảng cáo khách hàng luôn hoạt động theo thỏa thuận cam kết 2 bên, Bên A hỗ trợ Bên B 06 ngày làm việc (trong 1 tuần ) theo luật lao động việt nam ( không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của luật lao động).

7.2 Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu phát sinh các thỏa thuận khác thì các thỏa thuận đó phải được ghi nhận bằng văn bản có xác nhận của hai bên và ghi rõ tính liên quan của nó đối với thỏa thuận này.

7.3 Các nội dung khác không ghi nhận tại thỏa thuận này được thực hiện theo quy định của pháp luật việt nam hiện hành.

7.4 Bất khả kháng: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh,… ảnh hưởng đến các bên tham gia thỏa thuận làm một trong hai bên hoặc cả hai bên không có khả năng tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận này.

7.5 Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng bàn bạc thương lượng để giải quyết. trường hợp không thể tự giải quyết được thì phải nhờ tòa án của bên nguyên đơn có thẩm quyền giải quyết theo các quy định pháp luật Việt Nam. Toàn bộ chi phí xét xử do bên thua chịu.

Thỏa thuận này làm được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để cùng thực hiện. 

V 1.1 Viết lần đầu 27/10/2019 – Cập nhật lần cuối 17/6/2022 Muoihv

Marketing Online
Logo
Shopping cart