Thỏa thuận nội dung

Thỏa thuận nội dung giúp bạn hiểu rõ về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ 2 bên về phát triển nội dung trên web của mình

1.000 

x

THỎA THUẬT VỀ NHẬP NỘI DUNG WEBSITE – WEBCONTENT

BÊN A: CÔNG TY NHƠN MỸ

Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 1448 Đường 3/2,  Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 0979394389    | Email: contact@nhonmy.com Website: https://nhonmy.com

Bên B: CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP MUA DỊCH VỤ NÀY

Sau khi đàm phán, thỏa thuận hai bên đi đến thống nhất ký kết thỏa thuận với các điều kiện và điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1 ĐỊNH NGHĨA

1.1 Một bài viết hay một (1) nội dung web bao gồm:

 1. Nội dung là ½ trang A4 gồm 1 hình và 1 text, 1 bộ từ khóa 1 đến 5 từ khóa ( hoặc hashtag)
 2. Xuất bản 1 video nhỏ hơn hoặc bằng 60s ( lock 60s cho 1 video)
 3. Một (1) Nội dung email hoàn chỉnh tính là một bài viết
 4. Gửi 5 email thành công tính một nội dung
 5. Xây dựng kênh, nhập đầy đủ thông tin là 5 bài viết
 6. Video + mô tả nội dung + từ khóa đăng lên web tính là 1 bài viết
 7. Seo 1 cụm từ khóa lên trang 1 trên Youtube tính là 5 bài viết
 8. Seo 1 cụm từ khóa lên trang 1 trên Google tìm kếm ( Thường là google.com.vn) tính là 10 bài viết
 9. Share ( chia sẻ) bài viết  sang 5 group ( nhóm) facebook tính 1 bài viết
 10. Share ( chia sẻ)  bài viết sang 5 fanpage ( trang) facebook tính 1 bài viết
 11. Share ( chia sẻ)  bài viết  sang 5 profile( trang cá nhân) facebook tính 1 bài viết
 12. Đăng 1 nội dung hoàn thiện ( hình, chữ, hashtag) lên group tính 1 bài viết
 13. Đăng 1 nội dung hoàn thiện ( hình, chữ, hashtag) lên fanpage tính 1 bài viết
 14. Đăng 1 nội dung hoàn thiện ( hình, chữ, hashtag) lên profile tính 1 bài viết
 15. Đăng 1 nội dung hoàn thiện ( hình, chữ, hashtag) lên Youtube tính 1 bài viết
 16. Đăng bài viết lên web nhiều nhất 4 hình, 4 đoạn, 5 từ khóa tính 1 bài viết ( nhiều hơn nội dung này tính 1 bài viết tiếp)

1.2 Nội dung nhập liêu: Là sản phẩm / dịch vụ / tin tức bên B tự viết ; hoặc sản phẩm / dịch vụ / tin tức lấy từ internet bắt buộc phải ghi trích nguồn bài viết và tuân thủ ” Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 05 năm 2013″

 

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

2.1 Quyền:
2.1.1 Có quyền từ chối nhập nội dung của bên B cung cấp nếu nội dung này vi phạm pháp luật Việt Nam và không phù hợp với văn hóa Việt Nam

2.1.2 Bên A không có trách nhiệm thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa hình, xây dựng nội dung bài viết

2.1.3 Miễn trừ trách nhiệm nội dung đã nhập lên web bên B khi bên bàn giao nội dung và có sự đồng ý bên B.

2.1.4 Nếu bên B yêu cầu bên A chụp hình sản phẩm thì chi phí chụp hình, chỉnh sửa hình do bên B trả (hai bên nên có văn bản thỏa thuận khác để thanh toán cho khoản phí phát sinh này).

2.2 Nghĩa vụ:
2.2.1 Nhập nội dung ( bao gồm hình ảnh  / video / Văn bản ),  bố cục bài viết lên web bên B đẹp, chuẩn, thân thiện người xem.

2.2.2 Bên A chỉ gắn hình / cắt hình / thêm hình vào nội dung bài viết khi hình ảnh này đã hoàn thiện do bên B cung cấp.

2.2.3 Đảm bảo Thỏa thuận đúng tiến độ.

ĐIỀU 3 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B
3.1 Quyền:

3.1.1 Tự thiết kế hình ảnh, xây dựng, biên tập nội dung tin bài / sản phảm / dịch vụ cung cấp cho bên A nhập vào web

3.1.2 Yêu cầu bên A nhập nội dung đúng thỏa thuận

3.1.3 Yêu cầu xóa, sửa, thay đổi nội dung mà bên A nhập lên web không quá 03 lần cho 1 nội dung

3.2 Nghĩa vụ:

3.2.2 Cung cấp tài khoản quản trị web cho bên A, và một vài thông tin liên quan lưu trữ web, phân quyền web để đảm bảo tiến độ bên A đã thỏa thuận bên B.

3.2.3 Bên B có nghĩa vụ cung cấp nội dung, thông tin, hình ảnh cho bên A nhập vào web trước từ 1-7 ngày để bên A kiểm tra nội dung trước khi nhập vào Website.

3.2.4 Nội dung bên B cung cấp cho bên A phải phù hợp với pháp luật Việt Nam và văn hóa Việt Nam.

3.2.5 Đảm bảo web hoạt động liên tục 24/24 trên internet.

3.2.6 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng tải trên internet

ĐIỀU 4: QUYỀN SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT

4.1. Bên A có nghĩa vụ giữ bí mật mọi thông tin: Tài liệu liên quan đến thỏa thuận và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của bên B.

4.2. Bên B không được phép sao chép, bán và/hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng (có thu tiền và / hoặc không thu tiền) phần mềm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A.

 

ĐIỀU 5: GỬI VÀ NHẬN NỘI DUNG

Khi khách hàng gửi hình ảnh, nội dung qua email hoặc chát (vd Zalo, Facebok, Email …) bắt buộc phải: Mỗi sản phẩm là 1 tệp tin chính là thư mục đã nén  (NHƯ: quando.rar / quando.zip). Bao gồm tệp tin văn bản (như quando.doc / quando.txt  ) và hình ảnh đính kèm (Tên mỗi hình ảnh phải không dấu, và khác tên nhau ).

 

ĐIỀU 6. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký, không bên nào được đơn phương thay đổi, kết thúc thỏa thuận mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

6.2. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận.

6.3. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến thỏa thuận này sẽ được các bên giải quyết trên tinh thần hợp tác và thương lượng.

6.4. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì sẽ giải quyết tranh chấp tại Tòa Án nơi bên A đặt trụ sở.

6.5. Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến đối tượng của thỏa thuận và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa các bên liên quan đến việc xây dựng, cài đặt, chuyển giao phần mềm.

6.5. Thỏa thuận này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau. Các bảng phụ lục, sửa đổi bổ sung là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này, các bên có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết trong các phụ lục, sửa đổi bổ sung.

ĐIỀU 7. KẾT THÚC THỎA THUẬN

Thỏa thuận này kết thúc trong các trường hợp sau:

7.1 Thỏa thuận đã hoàn thành mà hai bên không có khiếu nại gì;

7.2 Bất khả kháng: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh ảnh hưởng đến các bên tham gia thỏa thuận làm một trong hai bên hoặc cả hai bên không có khả năng tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận này.

7.3 Vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận (bao gồm nhưng không hạn chế) như: bên A vi phạm phá hủy hệ thống thông tin của bên B, bên B cung cấp phần mềm cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bên A.

(V3 Viết lần đầu 20/05/2016 – cập nhật lần cuối 06/10/2021)

Thông tin: Thỏa thuận nội dung

Thỏa thuận nội dung

BÊN A: CÔNG TY NHƠN MỸ
ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA Một bài viết hay một (1) nội dung website bao gồm:
ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B
ĐIỀU 4: QUYỀN SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT
ĐIỀU 5: GỬI VÀ NHẬN NỘI DUNG
ĐIỀU 6: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
ĐIỀU 7. KẾT THÚC THỎA THUẬN
Xem https://www.nhonmy.com/106842

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “Thỏa thuận nội dung”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng...

🌾
mr Giang
🛒 18/06🗺️ Hồ Chí Minh
🍪
Anh Dung
🛒 24/03🗺️ Hồ Chí Minh
🐬
Cty CNTT VIỆT HÀN
🛒 11/06🗺️ Hồ Chí Minh
😆
E-commerce Điện Biên
🛒 08/05🗺️ hường Tân Thanh - TP.Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
🌈
nguyenthangphat
🛒 19/09🗺️ Bình Dương
Nguyễn Phương
🛒 11/07🗺️ Tp.HCM
🌻
Nguyễn Lê Như Thủy
🛒 04/11🗺️ TP. Hồ Chí Minh
👧
Huỳnh Thị Ngọc Hương
🛒 22/01🗺️ Hồ Chí Minh
🥕
A Chương
🛒 15/03🗺️ Hồ Chí Minh
🤠
Muabanotohcm
🛒 12/03🗺️ TpHCM
😎
Bon nuoc Dai Thanh
🛒 22/03🗺️ TP HCM
😀
shin pham
🛒 30/06🗺️ Hồ Chí Minh
🥑
TRAN CHI DUNG
🛒 25/05🗺️ vn
🐘
Ken Hopskin, Cty KORNOVA
🛒 02/06🗺️ Hồ Chí Minh
🍁
E-commerce Kon Tum
🛒 08/05🗺️ rần Phú - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Marketing Online
Logo
Shopping cart