Ứng dụng xử lý văn bản – SC.M

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

SKU: N/A Danh mục

Trong nhiều năm làm việc văn bản, nhất là chuyển đổi định dạng văn bản trở nên khó khắn và phức tạp, tôi mạo muội viết một ứng dụng nhỏ, trực tuyến này để mang lại cho bạn

Chú thích ký tự ASSCII

[] ngoặc vuông
dấu nháy kép
dấu nháy đơn
, dấu phẩy
; dấu chấm phẩy
| dấu gạch đứng

 

ỨNG DỤNG

A. CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN

1.CHữ > CHu: Có dấu thành không dấu

2.CHữ > chu: Có dấu thành không dấu > tất cả nội dung viết thường

3.CHữ > Chữ: Ký tự đầu tiên viết hoa

4.CHữ > Chu: Ký tự đầu tiên viết hoa > Có dấu thành không dấu

5.CHữ > chữ: Tất cả văn bản về chữ thường6.CHữ > CHỮ: Tất cả văn bản về viết hoa

7.CHữ > CHU: Tất cả văn bản về viết hoa & Có dấu thành không dấu

 

B- THÊM VÀ XÓA KÝ TỰ

8.Xóa , &Enter: Xóa ký tự , và xuống hàng (thường áp dụng tốt từ từ lọc từ khóa web)

9.Xóa ; &Enter: Xóa ký tự ; và xuống hàng (thường áp dụng tốt từ từ lọc từ khóa bên adwords )

10.Xóa “, &Enter: Xóa ký tự “, và xuống hàng

11.Xóa | &Enter: Xóa ký tự | và xuống hàng

12.Xóa [ ]: Xóa ký tự []

13.Xóa “: Xóa ký tự “

14.Xóa [ ] “ Xóa ký tự []”

 

C- CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN, KÝ TỰ

15.Không dấu ‘-‘: Tất cả văn bản thành không dấu và thêm dấu ở giữa 2 từ (áp dụng cho viết url web thân hiện)

16.Có dấu ‘-‘: Thêm ký tự ở giữa 2 từ

17.Xóa khoản trắng: Xóa tất cả khoản trắng trên văn bản, biến toàn bộ văn bản thành 1 từ.

18.thêm ,: Thêm ký tự , vào văn bản

19.thêm “,: Thêm ký tự “, vào văn bản

20.thêm “ : Thêm ký tự vào văn bản

21.thêm [ ] : Thêm ký tự []

22.Mã MD5 : Đổi một văn bản thành mã bảo mật MD5 (thường áp dụng khi tạo mật khẫu mới cho web, diễn đàn, cập nhật trực tiếp vào MySQL)

23.Mã SHA1 : Đổi một văn bản thành mã bảo mật SHA1 (thườngáp dụng khi tạo mật khẫu mới cho web, diễn đàn, cập nhật trực tiếp vào MySQL)

24.Mã CRC32 : Đổi một văn bản thành mã bảo mật CRC32

25.base64 decode  : Đổi một văn bản thành base64 decode

26.base64 encode :Dịch ngược văn bản từ base64 decode > base64 encode

27.Tạo Mật khẩu : Tạo mật khẩu ngẫu nhiên (đảm bảo mật khẩu an toàn, ngắn nhất)

D- SPIN VÀ RÚT GỌN URL

28.Spin {…|…}: Spin văn bản, tạo ra một đoạn văn bản ngẫu nhiên theo kiểu {văn bản 1| văn bản. Mỗi dòng spin phải xuống hàng,…}

29.Rút Url Spin: Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Mỗi hàng là một URL (thường dùng cho SEO)

30.RSS > Spin:Lấy RSS > Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Nhập 1 URL RSS duy nhất. VD:

http://luu.vn/feed. Tự động spin 1 văn bản nguồn RSS (thường dùng cho SEO)

31.RSS > Spin PIC: Lấy RSS > Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Nhập 1 URL RSS duy nhất.

VD: http://luu.vn/feed

32.RSS > Rút URL Spin: Lấy RSS > Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Nhập 1 URL RSS duy nhất.

VD: http://luu.vn/feed.

33.$RSS > Rút URL Spin: Lấy RSS > Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Nhập 1 URL RSS duy nhất. VD: http://luu.vn/feed

34.$RSS >TĐ,Rút URL >Spin: Lấy RSS > Rút gọn link với goo.gl, bit.ly, tinyurl.com. Nhập 1 URL RSS duy nhất. VD: http://luu.vn/feed

35.$RSS > T,U,N,H > Spin: Lấy RSS > Chọn tiêu đề, url, nội dung, hình > VD: http://luu.vn/feed

36.Tách email trước A thành Tên, sau @ tới đấu . thành Họ.

D- CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN

37.Fanpage cho đăng tin > Post ok.

38.Danh sách link fanpage đăng thành công > Post Link.

Video hướng dẫn sử dụng

Xem ngay, dùng luôn: http://nhonmy.com/tools/sc.m

Đối với website mã nguồn WordPress thì bạn có đường link RSS như sau:

Trang chủ http://tenmien.com/feed

VD: http://m.nhonmy.com/feed

Nhóm tin : http://tenmien.com/tennhom/feed

VD: http://m.nhonmy.com/quang-cao-2/tiep-thi-mang-xa-hoi/feed

Tags: http://tenmien.com/tag/tu-khoa/feed

VD: http://m.nhonmy.com/tag/tiep-thi/feed

Feed URL mặc định

http://example.com/?feed=rss
http://example.com/?feed=rss2
http://example.com/?feed=rdf
http://example.com/?feed=atom

Nếu dùng đường dẫn tĩnh / custom permalinks,
http://example.com/feed/
http://example.com/feed/rss/
http://example.com/feed/rss2/
http://example.com/feed/rdf/
http://example.com/feed/atom/
Comments – Thảo luận

http://example.com/comments/feed/

Định dạng chuẩn
http://example.com/?feed=comments-rss2

Post-specific comment feed
http://example.com/post-name/feed/

Định dạng chuẩn
http://example.com/?feed=rss2

Categories and Tags / Nhóm và tag
Kiểu 1
http://www.example.com/?cat=42&feed=rss2
or
http://www.example.com/?tag=tagname&feed=rss2
or
http://www.example.com/category/categoryname/feed
or
http://www.example.com/tag/tagname/feed

Kiểu 2
http://www.example.com/?cat=42,43&feed=rss2
or
http://www.example.com/?tag=tag1,tag2&feed=rss2
or
http://www.example.com/category/cat1,cat2/feed

Kiểu 3
http://www.example.com/category/cat1/category/cat2/feed
or
http://www.example.com/tag/tag1/tag/tag2/feed
Kiểu 4
http://www.example.com/?cat=-123&feed=rss2
http://example.com/wp-rss2.php?cat=42

Authors – Tác giả
http://example.com/author/authorname/feed/

Search – Tìm kiếm:
http://example.com/?s=searchterm&feed=rss2

Woocomerce

Nhóm http://tenmien.com/shop/feed?product_cat=ten-nhom

VD: http://m.nhonmy.com/shop/feed?product_cat=dien-may

 

 

 

 

Review

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “Ứng dụng xử lý văn bản – SC.M”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

12 người đã dùng

👩
a tmtmoto
🛒 29/04🗺️ TP HCM
🎅
a Cty Viet Duc Nhat
🛒 10/12🗺️ Tp.Hà Nội
🐱
a Công ty Nguyên Thăng Phát
🛒 27/03🗺️ Bình Dương
🍁
ashin total
🛒 03/07🗺️ Hồ Chí Minh
💮
a A Long
🛒 09/10🗺️ TP HCM
🌻
a Lasenta Spa
🛒 06/12🗺️ TP.HCM
🍈
a lai thi xuyen
🛒 01/03🗺️ Hồ Chí Minh
💐
aTienduc Group
🛒 10/01🗺️ Hồ Chí Minh
🍉
a CTy Dai Moc Thuy
🛒 16/09🗺️ TPHCM
a MTP Shop
🛒 21/09🗺️ TP.HCM
🥑
a Dai Moc Thuy
🛒 23/03🗺️ TP.Hồ Chí Minh
aMr Hoàng
🛒 13/07🗺️ Hồ Chí Minh
Thiết kế web, quảng cáo