Thỏa Thuận Chia Sẻ Bài Viết Lên Mạng Xã Hội

1.000 

x

THỎA THUẬN CHIA SẺ BÀI VIẾT LÊN MẠNG XÃ HỘI

BÊN A: CÔNG TY NHƠN MỸ

Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 1448 Đường 3/2,  Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 0979394389    | Email: contact@nhonmy.com Website: https://nhonmy.com

Bên B: CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP MUA DỊCH VỤ NÀY

Sau khi đàm phán, thỏa thuận hai bên đi đến thống nhất ký kết thỏa thuận với các điều kiện và điều khoản như sau:

 

ĐIỀU 1 ĐỊNH NGHĨA

1.1  Mạng xã hội (MXH): Mạng xã hội, hay gọi là mạng xã hội ảo, (tiếng Anh: social network)  dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian (theo Wiki )

1.2 Chia sẻ bài viết lên MXH : là hình thức thay thế giả lập quy trình làm việt bình thường của 1 khách hàng đăng lại nội dung mình lên các web :  Facebook, Google+, Twitter, Tumblr, Path

1.3 Nội dung chia sẻ có thể là 1 Video/Clip , Văn bản , Hình ảnh.

1.4 Sản phẩm / dịch vụ / tin tức lấy từ internet bắt buộc phải ghi trích nguồn bài viết và tuân thủ ” Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 05 năm 2013″

 

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

2.1 Quyền:
2.1.1 Có quyền từ chối chia sẻ nội dung lên MXH của bên B cung cấp nếu nội dung này vi phạm pháp luật Việt Nam và không phù hợp với văn hóa Việt Nam

2.1.2 Miễn trừ trách nhiệm nội dung đã đăng lên MXH

2.2 Nghĩa vụ:
2.2.1 Tiến hành cài đặt ứng dựng (App) trên nền tảng mã nguồn wordpress cho phép cập nhật các nội dung web lên MXH mà bên B cung cấp tài khoản

2.2.2 Bên A đảm bảo nội dung đăng lên MXH phải chuẩn, phù hợp các quy định các web MXH.

2.2.3 Đảm bảo Thỏa thuận đúng tiến độ.

ĐIỀU 3 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B
3.1 Quyền:

3.1.1 Tự chọn MXH và Cung cấp cho bên A danh sách các MXH cần đăng nội dung

3.1.2 Yêu cầu bên A cần đăng lên MXH đúng thỏa thuận

3.1.3 Yêu cầu dừng, ngưng việc chia sẻ nội dung lên MXH

3.2 Nghĩa vụ:

3.2.1  Cung cấp cho bên A nội dung cần đăng lên MXH, tài khoản các MXH cần kết nối đăng lên

3.2.4 Nội dung bên B cung cấp nguồn chia sẻ nội dung lên MXH cho bên A phải phù hợp với pháp luật Việt Nam và văn hóa Việt Nam.

3.2.5 Đảm bảo web hoạt động liên tục 24/24 trên internet.

3.2.6 Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng tải trên internet, web MXH

ĐIỀU 4: QUYỀN SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT

4.1. Bên A có nghĩa vụ giữ bí mật mọi thông tin: Tài liệu liên quan đến thỏa thuận và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của bên B.

4.2. Bên B không được phép sao chép, bán và/hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng (có thu tiền và / hoặc không thu tiền) phần mềm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A.

 

ĐIỀU 5. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký, không bên nào được đơn phương thay đổi, kết thúc thỏa thuận mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.

5.2. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận.

5.3. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến thỏa thuận này sẽ được các bên giải quyết trên tinh thần hợp tác và thương lượng.

5.4. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì sẽ giải quyết tranh chấp tại Tòa Án nơi bên A đặt trụ sở.

5.5. Thỏa thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến đối tượng của thỏa thuận và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa các bên liên quan đến việc xây dựng, cài đặt, chuyển giao phần mềm.

5.5. Thỏa thuận này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau. Các bảng phụ lục, sửa đổi bổ sung là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này, các bên có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết trong các phụ lục, sửa đổi bổ sung.

ĐIỀU 6. KẾT THÚC

Thỏa thuận này kết thúc trong các trường hợp sau:

6.1 Thỏa thuận đã hoàn thành mà hai bên không có khiếu nại gì;

6.2 Bất khả kháng: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh ảnh hưởng đến các bên tham gia thỏa thuận làm một trong hai bên hoặc cả hai bên không có khả năng tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận này.

6.3 Vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận (bao gồm nhưng không hạn chế) như: bên A vi phạm phá hủy hệ thống thông tin của bên B, bên B cung cấp phần mềm cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bên A.

(V3 Viết lần đầu 20/05/2016 – cập nhật lần cuối 25/02/2021)

Thông tin: Thỏa Thuận Chia Sẻ Bài Viết Lên Mạng Xã Hội

Thỏa Thuận Chia Sẻ Bài Viết

BÊN A: CÔNG TY NHƠN MỸ & Bên B: CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP MUA DỊCH VỤ NÀY thỏa thuận
ĐIỀU 1 ĐỊNH NGHĨA
ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A
ĐIỀU 3 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B
ĐIỀU 4: QUYỀN SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT
ĐIỀU 5. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
ĐIỀU 6. KẾT THÚC THỎA THUẬN
Thỏa Thuận Chia Sẻ Bài Viết Lên Mạng Xã Hội https://www.nhonmy.com/106850

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “Thỏa Thuận Chia Sẻ Bài Viết Lên Mạng Xã Hội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng...

🌈
Ken Hopskin, Cty KORNOVA
🛒 02/06🗺️ Hồ Chí Minh
👧
Nguyễn Thành Nhân
🛒 04/01🗺️ Hồ Chí Minh
😉
E-commerce Bình Định
🛒 08/05🗺️ Bình Định
📀
THÀNH NAM
🛒 20/02🗺️ TPHCM
🍪
Cty Nhat Thien
🛒 23/12🗺️
🦋
TRẦN ANH HOÀNG
🛒 11/03🗺️ Hồ Chí Minh
😀
Apartment MaiKhanh
🛒 07/05🗺️ Hồ Chí Minh
😃
Nguyễn Hoàng Hà
🛒 25/02🗺️ Hồ Chí Minh
🔅
Chi Oanh
🛒 21/12🗺️ Hồ Chí Minh
🤠
A Khoa
🛒 02/02🗺️ Hồ Chí Minh
🥝
Cty Alo Mua Ban
🛒 27/11🗺️ TP. Hồ Chí Minh
🍉
Tran Quang Dung
🛒 25/09🗺️ TPHCM
Marketing Online
Logo
Shopping cart