Hệ thống phân quyền thành viên

Phân quyền thành viên xem website, bài viết giúp cho bạn linh động hơn về tài nguyên website, giải quyết câu hỏi tôi muốn cho ai, xem cái gì, đăng gì? Giá 3,950,000đ

3,950,000

Mã sản phẩm = 342

Trong Website sẽ có 4 nhóm thành viên chính bao gồm:

  • Administrator – Đây là quyền cao nhất, quyền này thành viên có thể làm bất cứ thứ gì ở WordPress Dashboard.
  • Editor – Quyền có nhiều tính năng quản lý bài viết như sửa, xóa các posts, pages và upload file.
  • Author – Quyền phù hợp cho các tác giả, có thể viết, sửa, xóa bài viết của chính họ và upload file.
  • Contributor – Quyền cho các cộng tác viên, có thể xóa bài, sửa bài và đọc bài.
  • Subscribe – Quyền thấp nhất, chỉ có thể đọc bài.

Thông tin: Hệ thống phân quyền thành viên

Mô tả

Phân quyền thành viên xem website, bài viết giúp cho bạn linh động hơn về tài nguyên website, giải quyết câu hỏi tôi muốn cho ai, xem cái gì trên website?

Administrator

Đây là quyền cao nhất, quyền này thành viên có thể làm bất cứ thứ gì ở WordPress Dashboard.

Editor

Quyền có nhiều tính năng quản lý bài viết như sửa, xóa các posts, pages và upload file.

Author

Quyền Contributorhù hợp cho các tác giả, có thể viết, sửa, xóa bài viết của chính họ và upload file.

Contributor

Quyền cho các cộng tác viên, có thể xóa bài, sửa bài và đọc bài.

Subscribe

Quyền thấp nhất, chỉ có thể đọc bài.

Reviews

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “Hệ thống phân quyền thành viên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

There are no reviews yet.

Danh mục ,

Khách hàngNgày
Nguyễn Hoàng Hà23-02-2019
ms Nguyệt08-03-2018
Thiết kế web, quảng cáo