Hệ thống phân quyền thành viên

Phân quyền thành viên xem web, bài viết giúp cho bạn linh động hơn về tài nguyên web, giải quyết câu hỏi tôi muốn cho ai, xem cái gì, đăng gì? Giá 3,950,000đ

1.250.000 

x

Trong Website sẽ có 4 nhóm thành viên chính bao gồm:

  • Administrator – Đây là quyền cao nhất, quyền này thành viên có thể làm bất cứ thứ gì ở WordPress Dashboard.
  • Editor – Quyền có nhiều tính năng quản lý bài viết như sửa, xóa các posts, pages và upload file.
  • Author – Quyền phù hợp cho các tác giả, có thể viết, sửa, xóa bài viết của chính họ và upload file.
  • Contributor – Quyền cho các cộng tác viên, có thể xóa bài, sửa bài và đọc bài.
  • Subscribe – Quyền thấp nhất, chỉ có thể đọc bài.

Thông tin: Hệ thống phân quyền thành viên

Thành viên

01. Quyền Administrator Đây là quyền cao nhất, quyền này thành viên có thể làm bất cứ thứ gì ở Dashboard.
02. Quyền Editor: Quyền có nhiều tính năng quản lý bài viết như sửa, xóa các module Tin tực, hình ảnh, sản phẩm, trang thông tin và upload file.
03. Quyền Author: Quyền Contributorhù hợp cho các tác giả, có thể viết, sửa, xóa bài viết của chính họ và upload file.
04. Quyền Contributor: Quyền cho các cộng tác viên, có thể xóa bài, sửa bài và đọc bài.
05. Quyền Subscribe: Quyền thấp nhất, chỉ có thể đọc bài
06. Thành viên xem bài viết được phân quyền
07. Thành viên có thể tạo tài khoản > đăng nhập > đăng bài tin tức
08. Thành viên có thể tạo tài khoản > đăng nhập > đăng bài sản phẩm
Xem: https://www.nhonmy.com/342

Giới thiệu web thực phẩm chức năng #thietkeweb #Việt Nam ơi #shortvideo

1 of 4

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “Hệ thống phân quyền thành viên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng...

😃
Anh Giang ESC
🛒 09/12🗺️ Hồ Chí Minh
🥕
Chị Yến
🛒 30/11🗺️ Hồ Chí Minh
🐬
TRẦN ANH HOÀNG - sản phẩm
🛒 11/03🗺️ Hồ Chí Minh
👩
TRẦN ANH HOÀNG
🛒 11/03🗺️ Hồ Chí Minh
🌞
Nguyễn Hoàng Hà
🛒 23/02🗺️ Hồ Chí Minh
🍄
ĐỖ HỬU THIỆN
🛒 01/12🗺️ Hồ Chí Minh
💮
ĐỖ HỬU THIỆN
🛒 01/12🗺️ Hồ Chí Minh
🌷
ms Nguyệt
🛒 08/03🗺️ Hồ Chí Minh
Marketing Online
Logo
Shopping cart