Email marketing chuyên nghiệp không chỉ cung cấp khả năng gửi email

Dịch vụ email marketing chuyên nghiệp không chỉ cung cấp khả năng gửi email đến hàng trăm ngàn người, mà còn phải biết xem những ai mở email

Dịch vụ email marketing chuyên nghiệp không chỉ cung cấp khả năng gửi email đến hàng trăm ngàn người, mà còn phải biết xem những ai mở email, những ai xóa, những ai đọc, những ai click vào xem email hay những ai yêu cầu hủy nhận tin.

TAGS:

1>