Thỏa Thuận Về Quảng Cáo Google Seo (Gseo)

1.000 

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự 33/2005/QH của Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005.
– Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2006.
– Căn cứ vào nhu cầu & khả năng của hai bên

Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY NHƠN MỸ

Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 1448 Đường 3/2,  Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 0979394389    | Email: contact@nhonmy.com Website: https://nhonmy.com

Sau đây gọi tắt là “Bên A”

Bên B: CÁ NHÂN / DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY
Sau đây gọi tắt là “Bên B”

Hai bên thoả thuận ký kết thỏa thuận với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

Bên A thực hiện dịch vụ đưa một số từ khóa chứa trong website Bên B lên trang 1 của website google theo thỏa thuận trong “phiếu đăng ký” hoặc là “HỢP ĐỒNG – MHD:”.

ĐIỀU 2: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A
– Cung cấp cho bên B những công việc cần thực hiện, tiến độ thực hiện, dự kiến từ khóa lên trang đầu tiên google.

– Phối hợp bên B giám sát quá trình thực hiện cam kết đưa từ khóa lên đúng vị trí cam kết.

– Hoàn lại 70% số tiền đã nhận bên B nếu sau thời gian cam kết từ khóa không lên đúng vị trí ghi trong “phiếu đăng ký” hoặc là “HỢP ĐỒNG – MHD:”nếu có báo cáo đầy đủ công việc và từ khóa có thay đổi vị trí tốt hơn so với trước khi thực hiện. và 100% nếu từ khóa không thay đổi.

ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN B

– Nhiệm vụ hỗ trợ, tạo mọi đều kiện tốt nhất cho Bên A thực hiện thỏa thuận đúng tiến độ.

– Sau khi ký “phiếu đăng ký dịch vụ” hoặc là “HỢP ĐỒNG – MHD:” bên B phải cung cấp những thông tin mà bên A yêu cầu.

– Theo dõi & Nhận xét báo cáo từ Bên A trong 02 ngày kể từ ngày bên A gửi báo cáo, nhằm thúc đẩy Bên A thực hiện công việc đúng tiến độ trong thỏa thuận.

– Trong bất kỳ lý do chủ quan hay khách quan mà Bên B ngưng thỏa thuận mà không phải lỗi của Bên A, thì Bên B coi như vi phạm thỏa thuận và Bên B phải bị phạt số tiền cho Bên A là.

>>>> 30% trên tổng giá trị thỏa thuận áp dụng cho kể từ khi ký thỏa thuận đến 01 tuần
>>>> 100% trên tổng giá trị thỏa thuận áp dụng cho kể từ khi ký thỏa thuận đến 02 tuần.

– Bên B thánh toán 100% đã ghi trong “phiếu đăng ký dịch vụ” hoặc là “HỢP ĐỒNG – MHD:”. Trong quá trình thực hiện nếu có chi phí phát sinh & được hai Bên đồng ý. Bên B có trách nhiệm thanh toán khoản phí phát sinh này.

ĐIỀU 4: CAM KẾT KHÁC

– Tuần được tính là 06 ngày làm việc theo luật lao động Việt Nam ( không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của luật lao động).

– Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu phát sinh các thỏa thuận khác thì các thỏa thuận đó phải được ghi nhận bằng văn bản có xác nhận của hai bên và ghi rõ tính liên quan của nó đối với thỏa thuận này.

– Các nội dung khác không ghi nhận tại thỏa thuận này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

– Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng bàn bạc thương lượng để giải quyết. Trường hợp không thể tự giải quyết được thì phải nhờ Tòa án nơi Bên A đặt trụ sở giải quyết theo các quy định pháp luật có liên quan.

– Thỏa thuận này làm được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để cùng thực hiện.

Gseo V1.2 – Viết lần đầu  25/07/2015 – cập nhật 01.02.2017

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “Thỏa Thuận Về Quảng Cáo Google Seo (Gseo)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng...

😎
E-commerce Bình Thuận
🛒 08/05🗺️ tỉnh Bình Thuận
😇
ms Dung
🛒 19/06🗺️ Hồ Chí Minh
😉
LACOS
🛒 21/10🗺️ Hồ Chí Minh
🌻
Chu Mạnh Cường
🛒 04/05🗺️ Việt Nam
🦋
mr Dinh
🛒 05/03🗺️ Hồ Chí Minh
🎅
E-commerce Thái Bình
🛒 08/05🗺️ TP. Thái Bình
🐬
Huỳnh Thị Ngọc Hương
🛒 22/01🗺️ Hồ Chí Minh
😳
A Mười
🛒 26/02🗺️ TP HCM
💼
ASHOPRE
🛒 23/11🗺️ Hồ Chí Minh
🐘
A Cuong Son
🛒 12/03🗺️
🌞
MS Nhung
🛒 22/08🗺️ Hồ Chí Minh
💓
Ms Le Thi My Linh
🛒 27/02🗺️ Hồ Chí Minh
shin pham
🛒 30/06🗺️ Hồ Chí Minh
🎅
ASHOPRE
🛒 23/11🗺️ Hồ Chí Minh
🐞
Ngo
🛒 11/02🗺️ Hồ Chí Minh
🍂
van muoi huynh
🛒 27/07🗺️ Hồ Chí Minh
😃
Nguyen Anh
🛒 05/06🗺️ Hồ Chí Minh
🐱
E-commerce Thái Nguyên
🛒 08/05🗺️ T.P Thái Nguyên
🍄
CÔNG TY TNHH TM DV THANH NAM AN
🛒 11/03🗺️ Hồ Chí Minh
🍐
ms Yen
🛒 06/07🗺️ Hồ Chí Minh
Marketing Online
Logo
Shopping cart