Module tin tức / sản phẩm / dịch vụ

Quản lý bài viết, thêm / xóa / sửa bài viết… cập nhật bài viết trang chủ, trang tin tức / sản phẩm / dịch vụ.

980.000 

x
  • Tin khuyến mãi, Tin Tuyển dụng, Nhóm tin (Thêm không giới hạn)
  • Chi tiết tin tức: Bao gồm tên tin tức, mô tả ngắn, mô tả chi tiết và hình ảnh đi kèm, có thể thêm được nhiều hình ảnh chèn vào nội dung bài viết.
  • Quản trị:
    • Quản lý thêm, sửa, xóa danh mục / Sắp xếp danh mục theo thứ tự / Thêm, sửa, xóa chi tiết tin tức.
    • Quản lý thêm, xóa, sửa bài viết bằng hình ảnh / video / pdf,…. / Cập nhật bài viết theo nhóm, chủ đề / Chọn lọc bài viết ra trang chủ, trang tin tức / sản phẩm / dịch vụ.

Thông tin: Module tin tức / sản phẩm / dịch vụ

Mô Tả

(1) Khuyến mãi / Sản phẩm / Dịch vụ / Tuyển dụng, Nhóm tin (Thêm không giới hạn). (2) Chi tiết : Bao gồm tên, mô tả ngắn, mô tả chi tiết và hình ảnh đi kèm, có thể thêm được nhiều hình ảnh chèn vào nội dung bài viết.

Quan trị

Quản trị: (1) Quản lý thêm, sửa, xóa danh mục / Sắp xếp danh mục theo thứ tự / Thêm, sửa, xóa chi tiết bài viết. (2) Quản lý thêm, xóa, sửa bài viết bằng hình ảnh / video / pdf,…. / Cập nhật bài viết theo nhóm, chủ đề / Chọn lọc bài viết ra trang chủ, trang tin tức / sản phẩm / dịch vụ.

Giới thiệu web thực phẩm chức năng #thietkeweb #Việt Nam ơi #shortvideo

1 of 4

Review

0.0 / 5
0
0
0
0
0
Viết Review

Chưa có Review

Review “Module tin tức / sản phẩm / dịch vụ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng...

🌷
ĐỖ HỬU THIỆN
🛒 01/12🗺️ Hồ Chí Minh
💮
A Hoàng
🛒 27/08🗺️ Hồ Chí Minh
🍐
Mr Hoàng
🛒 13/07🗺️ Hồ Chí Minh
😇
mr Việt
🛒 05/06🗺️ Hồ Chí Minh
🍄
a Myeong
🛒 12/03🗺️ Hồ Chí Minh
😆
A Bằng
🛒 10/03🗺️ Hồ Chí Minh
🐘
ms Nguyệt
🛒 08/03🗺️ Hồ Chí Minh
[post-views]
Marketing Online
Logo
Shopping cart