Module tin tức / sản phẩm / dịch vụ

Quản lý bài viết, thêm / xóa / sửa bài viết… cập nhật bài viết trang chủ, trang tin tức / sản phẩm / dịch vụ.

980,000

Mã sản phẩm = 366

  • Tin khuyến mãi, Tin Tuyển dụng, Nhóm tin (Thêm không giới hạn)
  • Chi tiết tin tức: Bao gồm tên tin tức, mô tả ngắn, mô tả chi tiết và hình ảnh đi kèm, có thể thêm được nhiều hình ảnh chèn vào nội dung bài viết.
  • Quản trị:
    • Quản lý thêm, sửa, xóa danh mục / Sắp xếp danh mục theo thứ tự / Thêm, sửa, xóa chi tiết tin tức.
    • Quản lý thêm, xóa, sửa bài viết bằng hình ảnh / video / pdf,…. / Cập nhật bài viết theo nhóm, chủ đề / Chọn lọc bài viết ra trang chủ, trang tin tức / sản phẩm / dịch vụ.

Thông tin: Module tin tức / sản phẩm / dịch vụ

Mô Tả

(1) Khuyến mãi / Sản phẩm / Dịch vụ / Tuyển dụng, Nhóm tin (Thêm không giới hạn).

(2) Chi tiết : Bao gồm tên, mô tả ngắn, mô tả chi tiết và hình ảnh đi kèm, có thể thêm được nhiều hình ảnh chèn vào nội dung bài viết.

Quan trị

Quản trị:
(1) Quản lý thêm, sửa, xóa danh mục / Sắp xếp danh mục theo thứ tự / Thêm, sửa, xóa chi tiết bài viết.
(2) Quản lý thêm, xóa, sửa bài viết bằng hình ảnh / video / pdf,…. / Cập nhật bài viết theo nhóm, chủ đề / Chọn lọc bài viết ra trang chủ, trang tin tức / sản phẩm / dịch vụ.

Reviews

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “Module tin tức / sản phẩm / dịch vụ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

There are no reviews yet.

Danh mục

Module mã nguồn web độc lập (wp)

Module mã nguồn web độc lập (wp)

Được xếp hạng 4.00 5 sao
990,000
Module tuyển dụng cơ bản

Module tuyển dụng cơ bản

Được xếp hạng 4.00 5 sao
450,000
Module dịch vụ

Module dịch vụ

Được xếp hạng 4.00 5 sao
450,000
Khách hàngNgày
ĐỖ HỬU THIỆN01-12-2018
A Hoàng27-08-2018
mr Việt05-06-2018
a Myeong12-03-2018
A Bằng10-03-2018
ms Nguyệt08-03-2018
Danh mục
Thiết kế web, quảng cáo