Chính sách Hoa Hồng Affiliates, Cộng tác viên

 Chính sách chiết khấu giá cho KD, QLKD như thế nào?

 • Hoa hồng tra cho mỗi hộp đồng / đơn hàng thành công, KD có quyền yêu cầu thanh toán trong phần quản lý KD bất kỳ lúc nào số tiền > 100,000 vnđ.  1 tháng chỉ dùng yêu cầu 1 lần, & công ty thanh toán trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu.
 • Hoa hồng dành cho KD từ
  • (1) theo doanh số cá nhân
  • (2) Hoa hồng phần thưởng theo quý & năm.
  • (3) Phụ cấp tháng kế tiếp cho cam kết doanh số tối thiểu
 • Cấp quản lý kinh doanh (QLKD) có
  • (1)  Hoa hồng lũy tuyến theo doanh số tổng hoa hồng tổng – hoa hồng tuyến dưới = hoa hồng chênh lệnh của mình.
  • (2) Hoa hồng phần thưởng theo quý & năm.
  • (3) Phụ cấp tháng kế tiếp cho cam kết doanh số tối thiểu
 • Tất cả hoa hồng cua KD, QLKD đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định luật Việt Nam
 • HOA HỒNG ( không bao gôm hoa hồng trả cho TV cùng nhánh)
  • Thiết kế website
   • Doanh số 10 triệu: 10% 
   • Doanh số 25 triệu: 15% 
   • Doanh số 55 triệu: 25% 
   • Doanh trên 100 triệu: 35%
  • Quảng cáo google
   • Doanh số 10 triệu: 3% 
   • Doanh số 25 triệu: 5%
   • Doanh số 55 triệu: 10% 
   • Doanh trên 100 triệu: 15% 
 • Danh mục sản phẩm trả hoa hồng Thiết kế website
 • Danh mục sản phẩm trả hoa hồng Quảng cáo google

Chuyển đổi số, marketing online, Thiết kế web, quảng cáo
Logo